лого Лийн Институт прозрачно
организатор

Лийн Институт България

Лийн Институт България има за цел да помогне на бизнеса в България да се запознае с най-добрите практики при подобряването на организационната култура и процеси, и да ги поведе по пътя на тяхното успешно приложение.

speaker_info

About The Speaker

Mihail Stefanov - speaker Lean Summit Bulgaria 2020

Михаил Стефанов

Михаил Стефанов е съветник и обучител по комуникации с дългогодишен опит както в света на бизнеса, така и в този на неправителствените организации. От няколко години подкрепя развитието на ключови умения на лидерите и екипите на LIDL, VMware, Telus, Leanplum, Overgas, Coca-Cola, Zagorka и много други водещи компании и организации в България.

Михаил-Стефанов

Тема

10:00 - 10:20

Невробиология на доверието

В глобален мащаб 55% от изпълнителните директори смятат липсата на доверие за стратегическа заплаха пред растежа на бизнеса. Въпреки че редица изследвания сочат пряката връзка между доверието и ефективността на екипите, комуникацията и дори финансовите резултати, компаниите рядко инвестират време и ресурси в целенасочено изграждане на доверие.

Вижте как последните изследвания от света на невробиологията могат да подкрепят бизнес лидерите в създаването и управлението на култура на доверие.