лого Лийн Институт прозрачно
организатор

Лийн Институт България

Лийн Институт България има за цел да помогне на бизнеса в България да се запознае с най-добрите практики при подобряването на организационната култура и процеси, и да ги поведе по пътя на тяхното успешно приложение.

speaker_info

About The Speaker

Dave Brunt - speaker Lean Summit Bulgaria 2020

Дейв Брант

Дейв Брант е Главен изпълнителен директор в Lean Enterprise Academy – не-правителствена организация, която е основана от професор Дан Джоунс (Dan Jones), за да развива и разпространява знания, свързани с lean начин на мислене и lean практики. Дейв прилага и същевременно изследва lean от 1990 г. Той управлява дейностите в Lean Enterprise Academy и помага на фирмите да направят своята lean трансформация. Той също така е работи заедно с Дан Джоунс от 1997 г. През това време той се занимава с пионерско изследване на lean мисленето, а също и практическото внедряване на lean практиките. Той е по вървял и обучавал по лийн в над 500 потока на стойност във всяка една възможна бизнес среда – от промишлеността до услугите в бизнесите, като например - производство на стомана, превозни средства и сглобяване на компоненти, бързо-оборотните стоки, здравеопазването, гимназиалното образование, продажби на дребно, банкови и финансови услуги.

Дейв Брант е бил 3 години и половина на длъжността Мениджър по Подобряване на процесите в Porsche Cars Great Britain и се е занимавал с дейности, които развиват lean в процеси свързани с операции по употребявани коли и автомобилни части, а също така е водил и много други бизнес процеси, свързани с подобряване на търговското ниво в компанията на национално равнище.

Неговата работа по lean процесите в операциите свързани с търговия е описана в няколко глави от книгата на Джеймс Уомак (James Womack) и Даниел Джоунс (Daniel Jones) – „Lean Solutions”, а също така му дава възможност да напише и “Creating Lean Dealers – the lean route to satisfied customers, productive employees and profitable retailers ” в съавторство с Джон Киф (John Kiff ) (2007). Той помага на голям брой търговци по целия свят успешно да внедрят lean начин на мислене и практика в техните продажби и операции по обслужването.

 

Дейвид е Магистър по Бизнес администрация в Бизнес колежа Кардиф, където той специализира lean и мениджмънт на вериги за доставка. През 2011 той допринася с примери за актуализацията на учебната книга на Lean Enterprise Institute – „Seeing the Whole Value Stream“ от Дан Джоунс и Джим Уомак (2011). Той е съавтор на книгата „Manufacturing Operations and Supply Chain Management – The Lean Approach” заедно с Дейвид Тейлър (David Taylor ) (2011).

 

Дейностите на Lean Enterprise Institute за 2020 включват:

  • Идентифициране на проблемите на лидерите – как да помогнем на лидерите да идентифицират и разрешават проблеми, като използват lean начин на мислене.
  • Развиване на уменията, които подпомагат lean начин на мислене и практикуване – систематизиране на начини за развиване на умения.
  • Внедряване на Система за мениджмънт на lean като част от по-широко изследване в използването на Фреймурокът на lean трансформацията (Lean Transformation Framework).
  • Използване на „low code/no code“ за увеличаване на продуктивността и подобряване на качеството – изследване на това как мениджърите прекарват своето време и как те пестят време като намаляват дейностите, които носят ниска стойност.
Дейв-Брант

Тема

15:50 - 16:20

Основна тема

Прилагане на lean начин на мислене в услугите чрез работа в екип

 

Тема за дискусия

По-дълбок поглед в света на прилагането на лийн начин на мислене в организациите, които предоставят услуги